title ua

Архів журналу > 2007 > № 4, липень-серпень

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕГУЛЯЦІЇ ТРАНСКРИПЦІЇ ГЕНА
ГЛУТАТІОН-S-ТРАНСФЕРАЗИ Р1-1 У ПЛАЦЕНТІ ЛЮДИНИ
А. М. Слончак1, О. П. Марценюк1, Й. Жешовська-Вольни2,
П. Відлак2, М. Ю. ОБоленська1
1Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ;
2Інститут онкології ім. Марії Складовської-Кюрі, Глівіци, Польща;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Глутатіон-S-трансфераза Р1-1 є одним із найважливіших ферментів другої фази метаболізму ксенобіотиків у плаценті людини. З низьким рівнем активності цього ферменту і відповідно з не­ефективним захистом плода від дії токсичних сполук пов’язане виникнення розладів вагітності, в т.ч. прееклампсія і порушення розвитку плода. Раніше нами було показано, що у плаценті людини за умов радіоактивного забруднення довкілля спостерігається зниження транскрипції гена GSTP1, але як і чому це відбувається залишається нез’ясованим. У цьому дослідженні встановлено, що зміни транскрипції гена не пов’язані з метилюванням його промотору, оскільки в жодному із 91 дослідженого зразка плаценти промотор гена GSTP1 не був метильованим. Досі ні метилювання, ні участь транскрипційних факторів у регуляції експресії гена GSTP1 плаценти людини не досліджувались. За допомогою онлайн-програми “Gene Expression Atlas” нами вперше для плаценти людини з’ясовано профіль генної експресії транскрипційних факторів, які, згідно з даними для інших клітин, потенційно здатні взаємодіяти із промотором гена GSTP1. Дослідження уповільнення руху ДНК в гелі у присутності конкурентних олігонуклеотидів, свідчать, що ARE та NF-?B-подібний сайти промотору специфічно взаємодіють з ядерними білками плаценти. Використання консенсусних олігонуклеотидів дозволило припустити, що транскрипційні фактори АР-1 та NF-?B беруть участь у зазначеній взаємодії.

Ключові слова: глутатіон-S-трансфераза Р1-1, детоксикація, метилювання, промотор, плацента, регуляція транскрипції, транскрипційні фактори.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал