title ua

Архів журналу > 2007

Том 79, № 4, липень-серпень, 2007

Огляди

Галицький В. А., Комісаренко С. В.
ДЕЯКІ МЕХАНІЗМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЛІМФОЇДНИХ КЛІТИН

Експериментальні роботи

Варбанець Л. Д., Рзаєва О. М., Сейфулліна І. Й., Марцинко О. Е., Пєсарогло О. Г., Філіппова Т. О., Жилина З. І., Ішков Ю. В., Карпенко О. В., Шульга О. М.
ІНДУКЦІЯ СИНТЕЗУ І АКТИВАЦІЯ ?-l-РАМНОЗИДАЗИ Penicillium commune
 
Шликов С. Г., Бабіч Л. Г., Слінченко Н. М., Родік Р. В., Бойко В. І., Кальченко В. І., Костерін С. О.
КАЛІКСАРЕН С-91 СТИМУЛЮЄ АКУМУЛЯЦІЮ ІОНІВ Са В МІТОХОНДРІЯХ МІОМЕТРІЯ
 
Казакова В. В., Йолкіна Н. М.
ОКИСЛЮВАЛЬНА МОДИФІКАЦІЯ І ЗМІНИ ВНУТРІШНЬОМОЛЕКУЛЯРНОЇ ГІДРОФОБНОСТІ ГЕМОГЛОБІНУ?А ЗА ІНКУБАЦІЇ ЕРИТРОЦИТІВ ЛЮДИНИ В СЕРЕДОВИЩІ ФЕНТОНА
 
Петрова Г. В.
МЕМБРАНОТРОПНІ І?ПРООКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ КОРОТКОЛАНЦЮГОВИХ ПОХІДНИХ ?-ТОКОФЕРОЛУ
 
Данилович Г. В., Грузіна Т. Г., Ульберг З. Р., Костерін С. О.
ВПЛИВ ІОННОГО ТА КОЛОЇДНОГО ЗОЛОТА НА АТР-ГІДРОЛАЗНІ ФЕРМЕНТНІ СИСТЕМИ В МЕМБРАНІ МІКРООРГАНІЗМІВ Bacillus sр. B4253 ТА Bacillus sр. B4851
 
Бабський А. М., Клевець М. Ю., Банзал Н.
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ТА МОНЕНЗИНУ НА РІВЕНЬ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОГО НАТРІЮ ТА рН У ПЕРФУЗОВАНИХ КЛІТИНАХ КУЛЬТУРИ RIF-1
 
Кліх Л. В.
КИСЛОТНО-ЛУЖНИЙ СТАН КРОВІ ТА НАКОПИЧЕННЯ СТРОНЦІЮ У ТКАНИНАХ ЩУРІВ
 
Слончак А. М., Марценюк О. П., Жешовська-Вольни Й., Відлак П., Оболенська М. Ю.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕГУЛЯЦІЇ ТРАНСКРИПЦІЇ ГЕНА ГЛУТАТІОН-S-ТРАНСФЕРАЗИ Р1-1 У ПЛАЦЕНТІ ЛЮДИНИ
 
Фільченков О. О., Михайленко В. М., Завелевич М.?П.
ВИЯВЛЕННЯ РАННІХ АПОПТОТИЧНИХ ЗМІН У КЛІТИНАХ IN VITRO МЕТОДОМ ПРОТОННОЇ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ
 
Карбовський В. Л., Савчук О. М., Волков Г. Л., Заічко Н. В., Бухан Ц.
ВПЛИВ БІЛКІВ З ОТРУТИ ЩИТОМОРДНИКА ДАЛЕКОСХІДНОГО НА ТРОМБОЦИТАРНУ ЛАНКУ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ
 
Капля О. А., Кудрявцева А. Г., Хижняк С.? В.?, Осинський Д. С., Дьомін Є.? М.?
ОСОБЛИВОСТІ Na+,K+-ATР-азної АКТИВНОСТІ В АДЕНОКАРЦИНОМІ ТОВСТОЇ КИШКИ ЛЮДИНИ
 
Грищенко В. А., Литвиненко О. М.
ОСОБЛИВОСТІ ЖОВЧНО-КИСЛОТНОГО СПЕКТРА МІХУРОВОЇ ЖОВЧІ ТА ДУОДЕНАЛЬНОГО ВМІСТУ В МИШЕЙ ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗНОМУ ГЕПАТИТІ І ЗАСТОСУВАННІ КОРЕГУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
 
Сосовська О. Ф., Бережецький А. Л.
РОЗРОБЛЕННЯ КОНДУКТОМЕТРИЧНОГО БІОСЕНСОРА НА ОСНОВІ ЛУЖНОЇ ФОСФАТАЗИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ІОНІВ КАДМІЮ
 
Цехмістренко С. І., Пономаренко Н. В.
ВПЛИВ ДОДАВАННЯ ДО РАЦІОНУ ПЕРЕПЕЛІВ ЗЕРНА АМАРАНТУ НА ЛІПІДНИЙ СКЛАД ТКАНИН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ, СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ ТА ЖОВТКА ЯЄЦЬ

© Український бiохiмiчний журнал