title ua

Архів журналу > 2007 > № 3, травень-червень

ХАРАКТЕРНІ МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ
В ТКАНИНАХ ЩУРІВ, СПРИЧИНЕНІ ТРИВАЛИМ
ВЖИВАННЯМ АЛКОГОЛЮ
Ю. М. Пархоменко, Г. В. Донченко, С.?Ю. Пилипчук,
С. П. Степаненко, Л. І. Чехівська, К. П. Клименко
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У дослідженнях, виконаних на моделях хронічного алкоголізму і абстиненції, виявлені найуразливіші для хронічної дії алкоголю біохімічні показники: рівень відновленого глутатіону (оцінювалось за вмістом вільних SH-груп у тканинах), вміст тіаміндифосфату і активність тіамінкінази в мозку, вміст фолієвої кислоти у крові, вміст убіхінону в серцевому м’язі, співвідношення вмісту РНК/ДНК у печінці. Одержані дані демонструють, у першу чергу, негативний вплив алкоголю на обмін сірковмісних сполук і процеси трансметилювання. Вони також свідчать про те, що частина змін, спричинених тривалим вживанням алкоголю, може бути обумовлена безпосереднім впливом етанолу або його метаболітів на ті чи інші ферментні білки або рецептори, та їхня функція може швидко нормалізуватися після відміни алкоголю (вміст NAD+, активність кетоглутаратдегідрогеназного комплексу, швидкість утворення малонового діальдегіду). Внаслідок цих порушень в окремих ділянках метаболізму неминуче виникають глибокі і стійкі зміни у структурно-функціональній організації клітин.

Ключові слова: алкоголізм, метаболізм, глутатіон, вітаміни, тіамін, фолієва кислота, убіхінон.

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал