title ua

Архів журналу > 2007 > № 3, травень-червень

АДАПТАЦІЯ ГЛУТАТІОНОВОЇ СИСТЕМИ СЕРЦЯ ЩУРІВ
ДО ДІЇ ГОСТРОГО СТРЕСУ ПІД ВПЛИВОМ РІЗНИХ
РЕЖИМІВ ГІПОКСИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ

О. О. Гончар, І. М. Маньковська

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Київ;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У тканинах серця вивчали інтенсивність процесів пероксидного окислення ліпідів, вміст відновленого (GSH) та окисленого (GSSG) глутатіону, активність ферментів глутатіонредуктази, глутатіонпероксидази, глутатіон-S-трансферази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г-6-ФДГ) та NADP-ізоцитратдегідрогенази (NADP-ІЦДГ) під час гострого іммобілізаційного стресу у щурів після 3-тижневих інтервальних гіпоксичних тренувань (ІГТ) в різних режимах. Було встановлено, що дія стресу після ІГТ в режимі І (5-хвилинне дихання газовою сумішшю з 7% О2 в азоті, яке чергується з 15-хвилинними нормоксичними інтервалами) інтенсифікує пероксидні процеси в міокарді та зумовлює зміщення значення параметра GSH/GSSG у бік окисленого компонента. Дисбаланс антиоксидантної системи захисту обумовлюється зниженням вмісту GSH, активності глутатіонпероксидази і Г-6 ФДГ. Показано, що підтримання активності глутатіонредуктази в період стресу у тварин цієї групи на фоні зниженої активності ферментів пентозофосфатного шляху відбувається за участю NADP-ІЦДГ. Тренування щурів у режимі ІІ (5-хвилинне дихання газовою сумішшю з 12% О2 в азоті, яке чергується з 15-хвилинними нормоксичними інтервалами) має позитивний коригувальний вплив на пероксидне окислення ліпідів після дії стресу. Зростання вмісту відновленого глутатіону, збалансованість ферментів глутатіонового редокс-циклу у тканині серця цих тварин свідчить про залежність ефекту адаптації від особливостей гіпоксичної експозиції в циклах гіпоксія/оксигенація. Дійшли ви­сновку, що активна участь глутатіонової системи у формуванні адаптаційних реакцій під час дії екстремальних факторів визначається її впливом на внутрішньоклітинний окисно-відновний потенціал, а також на ефективність системи антирадикального та антипероксидного захисту.

Ключові слова: інтервальні гіпоксичні тренування, адаптація, стрес, глутатіон, ферменти глутатіонової системи.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал