title ua

Архів журналу > 2007

Том 79, № 3, травень-червень, 2007

Огляди

Олешко Г. М., Любченко Г. А.
ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ БІЛКІВ-АДГЕЗИНІВ СТАФІЛОКОКА

Експериментальні роботи

Кошорідзе Н. I., Менабде К. О., Сургуладзе Н.? Б.?, Вардiашвiлi Т. М., Соломонiя Р.? О.?, Алексідзе Н. Г.
ВПЛИВ ЕНДОГЕННИХ ЛЕКТИНIВ НА АКТИВНIСТЬ НСО3-АТР-ази ГОЛОВНОГО МОЗКУ
 
Векліч Т. О., Кочешкова Н. С., Родік Р. В., Бойко В. І., Воробець З. Д., Костерін С. О.
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КАЛІКСАРЕНІВ НА Nа++-АТР-азну АКТИВНІСТЬ У ПЛАЗМАТИЧНІЙ МЕМБРАНІ СКОРОТЛИВИХ ТА РУХЛИВИХ КЛІТИН
 
Крисанова Н. В., Сивко Р. В., Крупко О.? О.?, Борисова Т. О.
МЕТИЛ-?-ЦИКЛОДЕКСТРИН, ЗНИЖУЮЧИ ВМІСТ МЕМБРАННОГО ХОЛЕСТЕРОЛУ, ВПЛИВАЄ НА ПРОЦЕС ТРАНСПОРТУВАННЯ ГЛУТАМАТУ В НЕРВОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
 
Муращук К., Іккерт О., Гальків М., Гордій С.
ВПЛИВ L-АРГІНІНУ НА ВІКОВІ ЗМІНИ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ТКАНИНАХ ЩУРІВ
 
Лабинцева Р. Д., Слінченко Н. М., Векліч Т. О., Родік Р. В., Черенок С. О., Бойко В. І., Кальченко В. І., Костерін С. О.
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КАЛІКСАРЕНІВ НА Mg2+-ЗАЛЕЖНІ АТР-ГІДРОЛАЗНІ ФЕРМЕНТАТИВНІ СИСТЕМИ ГЛАДЕНЬКОМ’ЯЗОВИХ КЛІТИН МАТКИ
 
Кіт Ю. Я., Кулігіна Е. В., Ріхтер В. А., Стойка Р. С.
СЕКРЕТОРНІ IgAs МОЛОКА ЛЮДИНИ ЗІ СПОРІДНЕНІСТЮ ДО ДНК ССАВЦІВ ЗДАТНІ ГІДРОЛІЗУВАТИ РИБОСОМНУ РНК
 
Пархоменко Ю. М., Донченко Г. В., Пилипчук С.?Ю., Степаненко С. П., Чехівська Л.?І.?, Клименко К. П.
ХАРАКТЕРНІ МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ В ТКАНИНАХ ЩУРІВ, СПРИЧИНЕНІ ТРИВАЛИМ ВЖИВАННЯМ АЛКОГОЛЮ
 
Бесерріль Арагон Г. А., Старикович Л. С., Колодкін А., Гороть І. В., Великий М. М.
AДАПТОГЕННА ДІЯ ВІТАМІН D3-ВМІСНОГО ПРЕПАРАТУ “ВІДЕХОЛ” НА АКТИВНІСТЬ ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТДЕГІДРОГЕНАЗИ ЕРИТРОНУ ОПРОМІНЕНИХ ЩУРІВ
 
Гончар О. О., Маньковська І. М.
АДАПТАЦІЯ ГЛУТАТІОНОВОЇ СИСТЕМИ СЕРЦЯ ЩУРІВ ДО ДІЇ ГОСТРОГО СТРЕСУ ПІД ВПЛИВОМ РІЗНИХ РЕЖИМІВ ГІПОКСИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ
 
Грищенко В. А.
ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СПЕКТР ПЛАЗМИ КРОВІ, ТКАНИН КИШЕЧНИКУ, ПЕЧІНКИ І НИРОК У ПЕРЕХВОРІЛИХ НА ДИСПЕПСІЮ ТЕЛЯТ ТА СПОСІБ ЙОГО КОРЕКЦІЇ

Короткі повідомлення

Гулий М. Ф., Сілонова Н. В.
МОЖЛИВІСТЬ ФЕРМЕНТАТИВНОГО РОЗЩЕПЛЕННЯ ЛАКТАТУ З УТВОРЕННЯМ ФОРМІАТУ
 
Ляхов О. М., Гуніна Л. М., Олійник С. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ ЦЕРУЛОПЛАЗМІНУ З МОНОШАРОВИМИ ПЛІВКАМИ З ДИСТЕАРОЇЛФОСФАТИДИЛХОЛІНУ
 
Водоп’янова Л. А., Жегунов Г. Ф.
ВМІСТ АТР ТА ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТУ В КЛІТИНАХ КІСТКОВОГО МОЗКУ СОБАК ПІСЛЯ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ

Моделювання біохімічних процесів

Каніболоцький Д. С., Іванова О. С., Мірошниченко М.? С.?, Лісняк В. В.
НОВИЙ АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРА ВПОРЯДКУВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ N–H ПЕПТИДНИХ ГРУП МЕТОДОМ МОДЕЛЮВАННЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ДИНАМІКИ

© Український бiохiмiчний журнал