title ua

Архів журналу > 2007 > № 2, березень-квітень

ЕОЗИН Y-ЧУТЛИВА АТР-азна АКТИВНІСТЬ
СПЕРМАТОЗОЇДІВ ЧОЛОВІКІВ ЯК БІОХІМІЧНИЙ ТЕСТ
НА ОЛІГОЗООСПЕРМІЮ

Н. С. Кочешкова, З. Д. Воробець

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

На препаратах сперматозоїдів чоловіків репродуктивного віку (27–44 роки) досліджували чутливу до інгібувальної дії еозину Y АТР-гідролазну активність у нормі та при олігозооспермії за оброблення клітинної суспензії детергентами. Розроблено методичні підходи до тестування так званої “загальної” та еозин Y-чутливої АТР-гідролазної активності у сперматозоїдах. Із використанням методу лазерно-кореляційної спектроскопії підібрано оптимальний детергент – сапонін – для пермеабілізації їхньої плазматичної мембрани. Сапонін ефективно перфорує мембрани сперматозоїдів, зменшуючи середній гідродинамічний діаметр їх від 10–15 мкм до 3–8 мкм (у разі оброблення клітинної суспензії 0,05%-м розчином сапоніну) і навіть до 2–3 мкм (у разі оброблення суспензії сперматозоїдів 0,5%-м розчином детергенту). Неспецифічний інгібітор АТР-гідролазних систем еозин Y ефективно знижує АТР-азну активність непермеабілізованих сперматозоїдів на 40%. Дія еозину залежить від складу інкубаційного середовища. Під час моделювання зовнішньоклітинних умов (оптимальна концентрація детергенту – 0,05%) еозин Y-чутлива АТР-гідролазна активність сперматозоїдів у нормі та при олігозооспермії збагачується в середньому на 220–240%. Під час проведення ферментативної реакції за моделювання внутрішньоклітинних умов (оптимальна концентрація сапоніну 0,5%) виявлено підвищення еозин Y-чутливої АТР-азної активності в нормі до 350–400%, а при олігозооспермії – лише в межах 130–150%. Цю особливість може бути використано як простий та доступний лабораторний тест на розвиток даної патології чоловічої репродуктивної системи. Еозин Y дозозалежно інгібує “латентну” АТР-азну активність у сперматозоїдах як у нормі, так і при досліджуваній патології. В обох випадках у разі лінеаризації кривих каталітичного титрування АТР-азної активності еозином Y в координатах Хілла виявлено двофазну залежність – високої та низької афінності (середні значення уявної константи інгібування І0,5 становлять 0,1 та 0,3–0,4 мМ відповідно). При цьому як за норми, так і при олігозоосперміїї для високоафінної компоненти властивою є позитивна кооперативність, а для низькоафінної – негативна. Одержані дані мають теоретичне та практичне значення для подальшого з’ясування мембранних механізмів, задіяних у підтримці іонного гомеостазу у сперматозоїдах людини та його порушення за різноманітних патологічних станів, а також можуть слугувати теоретичною основою для вдосконалення лабораторних біохімічних методів, спрямованих на тестування такої патології, як олігозооспермія.

Ключові слова: сперматозоїди, олігозооспермія, АТР-азна активність, лазерно-кореляційна спектроскопія, сапонін, еозин Y.

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал