title ua

Архів журналу > 2007 > № 1, січень-лютий

ПЕРОКСИДАЗНЕ ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ
ЗА ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ЩУРІВ

В. Г. Бабійчук

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У молодих і старих щурів досліджена дія екстремальних низьких температур на стан прооксидантної і антиоксидантної систем у сироватці крові та тканинах серця. Показано, що в сироватці крові старих тварин зміни кінетичних параметрів хемілюмінесценції після холодових впливів виявлені менше, ніж у молодих. Рівень ТБК-активних продуктів у крові молодих щурів був нижче, ніж у старих. Після 6-го і 9-го холодових впливів вміст ТБК-активних продуктів у старих тварин наближається до таких показників у молодих тварин. Через три тижні після холодових впливів вміст ТБК-активних продуктів у міокарді старих щурів відповідає контрольним показникам, в той час як у молодих вони є значно ниж­чими. Досліджено стан ферментативної системи антиоксидантного захисту. Після екстремальних кріовпливів у старих тварин глутатіонредуктазна і глутатіонпероксидазна активність наближається до її показників у інтактних щурів, а активність каталази підвищується. Через три тижні після кріовпливів як у молодих, так і старих тварин, спостерігається стійке підвищення ферментативної активності у тканин серця, ніж у контролі, що може свідчити про збільшення резистентності організму до холоду.

Ключові слова: екстремальний кріо­вплив, пероксидне окислення ліпідів, хемілюмінесценція, ТБК-активні продукти, каталаза, глутатіонредуктаза, глутатіонпероксидаза.

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал