title ua

Архів журналу > 2007

Том 79, № 1, січень-лютий, 2007

Огляди

Колодзейська М. В., Волков Г. Л.
ІОНИ НАТРІЮ ЯК ЕФЕКТОР КАТАЛІТИЧНОЇ ДІЇ ?-ТРОМБІНУ
 
Калачнюк Л. Г., Мельничук Д. О., Калачнюк Г. І.
РЕГУЛЯЦІЯ МЕТАБОЛІЗМУ ЖИРНИХ КИСЛОТ ТА ІНШИХ ЛІПІДНИХ СПОЛУК У ЖУЙНИХ ТВАРИН

Експериментальні роботи

Векліч Т. О., Шкрабак О. А., Костерін С. О.
ВПЛИВ ПОЛІАМІНІВ НА АКТИВНІСТЬ Mg2+-ЗАЛЕЖНИХ АТР-ГІДРОЛАЗ ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ КЛІТИН МІОМЕТРІЯ
 
Целевич М. В., Фафула Р. В., Галан М. Б., Санагурський Д. І.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ Ca2+-АКТИВОВАНОЇ Mg2+-ЗАЛЕЖНОЇ АТP-ГІДРОЛАЗНОЇ АКТИВНОСТІ МІКРОСОМНОЇ ФРАКЦІЇ МЕМБРАН ЗАРОДКІВ В’ЮНА (Misgurnus fossilis L.)
 
Акопова О. В., Сагач В. Ф.
ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРОТОНА НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ВИВІЛЬНЕННЯ ДВОВАЛЕНТНИХ МЕТАЛІВ ІЗ ДЕЕНЕРГІЗОВАНИХ МІТОХОНДРІЙ

 

Зарудна М. І., Потягайло А. Л., Коломієць І.?М.?, Говорун Д. М. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ШПИЛЬОК DIS, SD ТА ? У ІЗОЛЯТАХ ВІЛ-1 ГРУПИ M: ДОСЛІДЖЕННЯ IN SILICO

 
Строковська Л. І., Гржела Р., Хробочек Я.?, Кіхно І. М.,
Чащина Л. І., Соломко О. П.
УТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ МІЖ РЕКОМБІНАНТНИМ БІЛКОМ VPg ВІРУСА КАРТОПЛІ Y ТА ГЕТЕРОЛОГІЧНИМИ ЕУКАРІОТИЧНИМИ ФАКТОРАМИ ІНІЦІАЦІЇ ТРАНСЛЯЦІЇ eIF4E
 
Лиманський О. П.
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСІВ РНК-ПОЛІМЕРАЗИ БАКТЕРІОФАГА Т7 ІЗ ДНК-МАТРИЦЕЮ У ПРОЦЕСІ ЕЛОНГАЦІЇ ТРАНСКРИПЦІЇ
 
Морозова Р. П., Пасічна Е. П., Донченко Г. В., Кастрикіна Т. Ф., Сілонов С. Б., Паливода О. М., Делеменчук Н. В.
ЛІПІДИ І КАЛЬПАЇН У ТКАНИНАХ МОРСЬКИХ СВИНОК У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АВТОІМУННОГО ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТУ
 
Бабійчук В. Г.
ПЕРОКСИДАЗНЕ ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ЗА ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ЩУРІВ
 
Поярков А. А., Пояркова С. А., Кухар В. П.
АНТИТРОМБІНОВА АКТИВНІСТЬ ЕТИЛОВОГО ЕФІРУ N?-ЛАУРOЇЛ-L-АРГІНІНУ (LAE) І МЕТИЛОВОГО ЕФІРУ 9-ФЛУОРЕНІЛМЕТИЛ­ОКСИКАРБОНІЛ-L-АРГІНІНУ (Fmoc L-Arg-Ome)

Короткі повідомлення

Мельникова Н. М., Ворошилова Н. М.
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВМІСТУ КАДМІЮ В ОРГАНІЗМІ ОТРУЄНИХ НИМ ЩУРІВ ЗА ДІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МЕТАБОЛІЧНОГО АЦИДОЗУ

Історія біохімії

Каліман П. А.
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. Н. КАРАЗІНА БІЛЯ ВИТОКІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ БІОХІМІЇ

© Український бiохiмiчний журнал