Архiв журналу > 2005 > № 6, листопад-грудень

Роль карбоксипептидазы В в регуляции фибринолиза

А. А. Самохин,  С. А. Кудинов

У роботі проаналізовано дані літератури про нещодавно відкритий компонент системи гемостазу, який виявляє карбоксипептидазну активність та активується за дії тромбіну. Розглянуто історію вивчення та виділення нової карбоксипептидази, її властивості та участь у пригніченні реакцій фібринолізу. Наведено дані щодо зміни рівня карбоксипептидази В за різних станів організму та можливі шляхи підсилення реакцій фібринолізу через вплив на активність даної карбоксипептидази.

Отримано: 2005-05-12

Опублiковано на сайтi: 2006-12-20

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал