Архiв журналу > 2005 > № 6, листопад-грудень

Влияние атропина на активность ангиотензинпревращающего фермента и карбоксипептидазы N в сыворотке крови крыс

М. Т. Генгин, В. Б. Соловьев, В. А. Сметанин, А. А. Пазялова, О. В. Симкина,
А. Н. Коновалов, Д. С. Кузичкин, Н. К. Шашкина, Н. М. Генгина, К. Б. Субботина

Вивчено вплив одноразової дії атропіну на активність ангіотензинперетворювального ферменту та карбоксипептидази N – ферментів обміну регуляторних пептидів. Зміна активності ферментів зберігається майже упродовж 72 годин після введення. Обговорюється роль даних ферментів у метабол ізмі регуляторних пептидів у разі дії атропіну.

Отримано: 2005-04-10

Опублiковано на сайтi: 2006-12-27

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF. 

© Український бiохiмiчний журнал