Архiв журналу > 2005 > № 6, листопад-грудень

Ферментативно-опосредованный механизм NO донорной активности нитропруссида натрия в аорте крысы

И. Н. Яковенко, В. В. Жирнов

Вивчено механізми NO-опосередкованої фізіологічної активності нітропрусиду натрію (НПН) в ізольованих сегментах аорти щура. Виявлено, що в попередньо оброблених 1,5 мМ NaCN сегментах аорти НПН зумовлює невелику вазоконстрикцію. Окислювач гемових груп K3Fe(CN)6 помітно пригнічує індуковану НПН вазодилатацію. Також показано, що NaCN інгібує накопичення NO2-, яке спостерігається в буферному розчині з НПН після додавання одержаних із гомогенатів аорти щура мікросомних мембран. Обговорюється значення гемвмістних ферментів мембран клітин для виявлення NO-донорної активності НПН та можливість участі вивільнюваних НПН іонів CN у пригніченні індукованої НПН вазодилатації.

Отримано: 2005-04-27

Опублiковано на сайтi: 2006-12-27

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал