Архiв журналу > 2005 > № 6, листопад-грудень

Иммуноферментный анализ неионных поверхностно активных веществ в воде

М. Ф. Стародуб, Н. В. Пивень, А. В. Демченко, А. В. Гончарик, Е. Е. Орлова, А. И. Бураковский, А. А. Мартьянов, А. В. Жердев, Б. Б. Дзантиев 

Розроблено основні етапи високочутливого, специфічного визначення нонілфенолу за допомогою імуноферментного аналізу. Детально описано приготування кон’югатів нонілфенолу із білками, одержання антисироваток, виділення тотальної фракції імуноглобулінів, вивчення специфічності одержаних препаратів антитіл. Показано, що за специфічністю і здатністю до зв’язування з кон’югованим антигеном антисироватки і тотальні фракції імуноглобулінів не розрізняються. Відпрацьований алгоритм проведення “конкурентного” імуноферментного аналізу здатний виявляти нонілфенол із чутливістю в межах 20–50 нг/мл і з робочим діапазоном концентрацій, що визначаються від 20–50 до 1000 нг/мл.

Отримано: 2005-07-13

Опублiковано на сайтi: 2006-12-28

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал