Архiв журналу > 2005 > №5, вересень-жовтень

Влияние реополиглюкина и диальдегиддекстрана на термостабильность молекул гемоглобина человека

В. Г. Артюхов, О. В. Путинцева, В. С. Савостин

Досліджено структурні характеристики і термостабільність молекул гемоглобіну людини, модифікованого реополіглюкіном та діальдегіддекстраном (ДАД).
За введення реополіглюкіну в розчин (молярне співідношення білок:декстран дорівнює 1 : 4) гемоглобін залишається переважно в оксиформі, відмічається розгортання поліпептидних ланцюгів і збільшення об’єму молекул гемопоотеїду.
Дано оцінку впливу pH розчину, часу та температури інкубації, а також ступеня окислення декстрану на інтенсивність процесу кон’югації гемоглобіну людини з ДАД. Підібрано оптимальні умови зв’язування гемоглобіну з ДАД. Утворення комплексу гемоглобін–ДАД призводить до екранування хромофорних груп білка полісахаридною матрицею і переведення частини молекул гемопротеїну з низькоспинового стану (HbO2) у високоспиновий (Hb, MetHb).
Встановлено, що температура денатураційного переходу для гемоглобіну за присутності реополіглюкіну та без нього дорівнює 60 °С, а для кон’югата гемопротеїд-ДАД – 80 °С. Останнє, можливо, обумовлено посиленням гідрофобних взаємодій в білковій глобулі під дією ДАД і здатністю поверхнево-зв’язаних вуглеводних компонентів запобігати асоціації молекул гемоглобіну.

Отримано: 0000-00-00

Опублiковано на сайтi: 2005-10-10

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал