Архiв журналу > 2005 > №5, вересень-жовтень

Обмен липопротеинов у больных сахарным диабетом второго типа

Г. Х. Божко, В. В. Соколик, В. С. Чурсина, Т. Г. Перцева

Досліджували зміни вмісту ліпопротеїнів різного типу (дуже низької, проміжної, низької та високої щільності) сироватки крові та активності ферментів їхнього перетворення у хворих на цукровий діабет 2-го типу. Дійшли висновку, що механізми збільшення кількості апоВ-вмісних ліпопротеїнів у хворих пов’язані, передусім, з посиленням процесів новоутворення їх у печінці. З іншого боку, може спостерігатися уповільнення надходження зазначених сполук до периферійних тканин. Все це спричинює тривалу циркуляцію у крові ліпопротеїнів низької щільності. Такі процеси супроводжуються реципрокним зменшенням кількості усіх наявних фракцій апоА-вмісних ліпопротеїнів. Механізми порушення обміну ліпопротеїнів у руслі крові хворих певною мірою зумовлені змінами функції ферментів, які каталізують їхній обмін.

Отримано: 2004-11-19

Опублiковано на сайтi: 2005-10-10

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

 

© Український бiохiмiчний журнал