Архiв журналу > 2005 > №5, вересень-жовтень

The reduction of Alamar Blue by peripheral blood lymphocytes and isolated mitochondria

Yu. A. Petrenko, N. A. Gorokhova, E. N. Tkachova, A. Yu. Petrenko

Alamar Blue – нетоксичний індикатор проліферативної активності клітин, здатний швидко проникати крізь біологічні мембрани і легко відновлюватись внутрішньоклітинними ферментами. Накопичення відновленої флуоресцентної форми Alamar Blue за умови короткострокового культивування лімфоцитів периферичної крові людини може бути використано як тест на життєздатність, оскільки оброблення клітин дигітонином, що викликає руйнування плазматичної мембрани, практично повністю пригнічує відновлення індикатору. Інгібування відновлення Alamar Blue азидом натрія свідчить, що його метаболізм пов’язаний із мітохондріальною активністю. Порівняльний аналіз відновлення Alamar Blue та споживання кисню ізольованими мітохондріями печінки щурів показав, що відновлення Alamar Blue здійснюється не якимось певним ферментом дихального ланцюга, а може бути розглянуте як інтегральний показник активності його окислювально-відновлювальних компонентів.

Отримано: 2004-11-11

Опублiковано на сайтi: 2005-10-10

Оригiнал статтi англiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал