Архiв журналу > 2005 > №5, вересень-жовтень

Получение и характеристика одноцепочечных антител к интерферону ?2b человека

О. В. Окунєв, П. В. Гільчук, Д. М.  Іродов, О. Г. Дерябіна

На основі кДНК генів варіабельних доменів важкого і легкого ланцюгів імуноглобулінів мишей, імунізованих ?2b інтерфероном людини (IFN-?2b), сконструйовано комбінаторну бібліотеку одноланцюгових антитіл (ScFv – single chain Fv). Для експресії і включення ScFv до складу капсиду бактеріофага фрагменти ДНК генів ScFv, які клонували у фагмідному векторі, вводили у клітини Escherichia coli і упаковували в бактеріофаги М13. Після проведення декількох послідовних циклів селекції рекомбінантних бактеріофагів на іммобілізованому інтерфероні ?2b людини і інфекції їх збагаченим пулом клітин Escherichia coli виділили клони, що синтезують специфічні ScFv до IFN-?2b людини. ScFv було очищено, сконцентровано і показано їхню специфічність методом ELISA. Для одного із клонованих генів ScFv проведено секвенування ДНК і аналіз амінокислотної послідовності. У роботі наведено дані щодо оцінки стабільності одержаних продуцентів, визначено деякі особливості експресії генів ScFv в бактеріях E. coli за використання секреторної стратегії синтезу.

Отримано: 2005-07-20

Опублiковано на сайтi: 2005-10-10

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

 

© Український бiохiмiчний журнал