Архiв журналу > 2005 > №4, липень-серпень

Age-related effects of methionine-enriched diet on plasma homocysteine
concentration and methylation of hepatic DNA in rats

I. P. Pogribny, T. V. Prizimirska, G. I. Kulik, M. B. Lutsiuk, O. O. Pentiuk, K. P. Postovitenko, L. A. Poirier, V. F. Chekhun

Досліджено зміни концентрації гомоцистеїну (Hcy) у плазмі крові та рівня загального метилування ДНК в печінці щурів-самців лінії Вістар різного віку за утримання їх на харчовому раціоні, збагаченому метіоніном – одній із загальноприйнятих моделей експериментальної гіпергомоцистеїнемії. Встановлено, що утримування щурів середнього віку (маса тіла близько 250 г) на цій дієті протягом лише 14 днів супроводжується істотним зростанням рівня Hcy у плазмі та вираженим гіпометилуванням ДНК в печінці. Однак утримування щурів молодого (маса тіла близько 150 г) та постпубертатного віку (маса тіла близько 100 г) на аналогічній дієті і протягом такого самого періоду не призводить ні до зростання рівня Hcy, ні до змін метилування ДНК. Додавання до збагаченого метіоніном раціону вітамінів B6, B12 та фолієвої кислоти попереджає розвиток гіпергомоцистеїнемії та гіпометилування ДНК у щурів старшого віку. Результати наших досліджень показали, що високі рівні Hcy у плазмі крові можуть свідчити про істотні порушення процесів метилування всередині клітини і дозволили висловити припущення відносно важливості збагачення дієтичного раціону вітамінами групи В у тварин старшого віку як простого та ефективного засобу профілактики порушень обміну Hcу.

Отримано: 2005-03-11

Опублiковано на сайтi: 2005-07-04

Оригiнал статтi англiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал