Архiв журналу > 2005 > №2, березень-квітень

Цикл глюкоза–жирные кислоты при оксидативном стрессе у крыс,
вызванном хлоридом кобальта

П. А. Каліман, С. М. Охрименко

Встановлено, що під час оксидативного стресу, спричиненому введенням щурам хлориду кобальту, функціонує цикл глюкоза–жирні кислоти, який сприяє адаптації метаболізму й відновленню у них гомеостазу за екстремальних умов. Його функціювання забезпечується тривалим (протягом 2–24 год) підвищенням активності ферментів катаболізму амінокислот (тирозинамінотрансферази і аргінази) та активацією глюконеогенезу після мобілізації глікогену печінки. Це сприяє збільшенню вмісту у крові глюкози й вільних жирних кислот, яке забезпечується під час стресу мобілізацією ліпідів. Активація тирозинамінотрансферази відбувається як на транскрипційному рівні, так і за іншими механізмами, можливо пов’язаними зі стабілізацією ферменту. Попереднє введення в організм ?-токоферолу значно знижує активацію тирозинамінотрансферази й аргінази та гемоліз еритроцитів, але пов-ністю не блокує ці процеси. Останнє свідчить, що в регуляції циклу глюкоза–жирні кислоти безпосередньо задіяно, крім активних метаболітів кисню, іони кобальту.

Отримано: 2004-11-13

Опублiковано на сайтi: 2005-03-03

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал