Архiв журналу > 2005 > №3, травень-червень

Модулирующее влияние ингибиторов глутаматных транспортеров на процесс накопления
и свобождения нейромедиатора нервными окончаниями мозга крыс


Т. О. Борисова, Н. В. Крисанова,  Н. Г . Гіммельрейх

Вивчено вплив субстратного та несубстратного інгібіторів натрійзалежного транспортування глутамату на процес накопичення L-[14С]глутамату нервовимим закінченнями великих півкуль мозку щурів у нормі та за модельованої гравітації. Показано, що ефективність дії несубстратного конкурентного інгібітора DL-трео-?-бензилоксіаспартату (DL-ТВОА) і субстратного конкурентного інгібітора DL-трео-?-гідроксіаспартату (DL-ТНА) на процес накопичення L-[14С]глутамату синаптосомами (концентрація глутамату 100 мкМ) значною мірою зростає внаслідок модельованої гравітації. Величина IC50 для DL-ТВОА, що дорівнює 18 ± 2 мкМ за норми, в умовах модельованої гравітації знижується до 11 ± 2 мкМ. Величина IC50 для DL-ТНА дорівнює 18 ± 2 та 12 ± 2 мкМ відповідно. Встановлено також, що внаслідок гравітаційного навантаження зростає інгібувальна дія DL-ТВОА на процес вивільнення L-[14С]глутамату із нервових закінчень. Таким чином, одержані дані дають підставу вважати, що наслідком впливу модельованої гравітації є зростання спорідненості глутаматних мембранних транспортерів до субстратного та несубстратного інгібіторів.

Отримано: 2005-02-12

Опублiковано на сайтi: 2005-05-05

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

 

© Український бiохiмiчний журнал