Архiв журналу > 2005 > №3, травень-червень

The effect of buthionine sulfoximine on the glutathione level in goldfish tissues

В. І. Лущак, M. Hermes-Lima

В дослідженні описано вплив DL-бутіонін-[S,R]-сульфоксиміну (БСО) на вміст глутатіону в тканинах золотої рибки. БСО спричинює зниження вмісту клітинного глутатіону завдяки інгібуванню ?-глутамілцистеїнсинтетази, ключового ферменту біосинтезу глутатіону. БСО в концентраціях 1000 і 1500 мг/кг знижує вміст глутатіону на 50 і 80% відповідно у мозку і печінці через три дні. Нижчі дози БСО неефективні у зниженні запасів глутатіону в печінці. Не спостерігається явних побічних ефектів, включаючи вплив на показники пероксидного окислення ліпідів і вільнорадикальне окислення білків у печінці золотої рибки, у відповідь на внутрішньочеревинну ін’єкцію БСО. Зроблено висновок, що БСО можна використовувати для зменшення вмісту глутатіону в печінці і мозку риб, але слід звертати увагу на видоспецифічні варіації впливу БСО.

Отримано: 2005-01-13

Опублiковано на сайтi: 2005-05-05

Оригiнал статтi англiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал