Архiв журналу > 2005 > №3, травень-червень

?-Липоевая – дигидролипоевая кислоты – активная биоантиоксидантная и биорегуляторная система

В. А. Барабой

?-Ліпоєва кислота (ЛК) – внутрішньомолекулярний дисульфід, який легко ендогенно перетворюється в дитіолдигідроліпоєву кислоту (ДЛК). Обидві речовини – біоантиоксиданти, що синтезуються ендогенно, або в організм потрапляють з їжею. Розчинні у воді і ліпідах, високоефективні проти всіх активних форм кисню, захищають біомембрани (мітохондрії) від окислювальних стресів різного походження. ЛК, ДЛК і ліпоамід – кофактори поліферментних комплексів мітохондрій – дегідрогеназ 2-оксикислот і гліциндекарбоксилази, низки інших ферментів, реактиватори і синергісти вітамінів А, С, Е, убіхінону. ЛК оптимізує метаболізм глюкози, ефективна при інсулінрезистентному діабеті та його ускладненнях, невропатіях і нейродегенеративних хворобах, уповільнює процеси старіння.

Отримано: 2005-01-12

Опублiковано на сайтi: 2005-05-05

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

© Український бiохiмiчний журнал