Архiв журналу > 2005

Том 77, №3, травень-червень, 2005

Огляди

Господарьов Д. В., Лущак В. І.
Обмін заліза у дріжджів

Барабой В. А.
?-Липоевая – дигидролипоевая кислоты – активная биоантиоксидантная и биорегуляторная система

Меленевська Н. В., Мірошниченко М. С., Шуба М. Ф.
Модуляція механізмів молекулярної сигналізації у збудливих клітинах токсинами та бактеріальними субстанціями

Експериментальні роботи

Lushchak V. I., Hermes-Lima M.
The effect of buthionine sulfoximine on the glutathione level in goldfish tissues

Досенко В. Е., Загорiй В. Ю., Мойбенко А. А.
Влияние протеасомного протеолиза на активность NO-синтазы в изолированных тромбоцитах

Івашків Л. Я., Целевич М. В., Бойко Н. М., Санагурський Д. І.
Дисперсійний аналіз впливу Cd2+, Zn2+ та Mn2+ на активність Nа+, K+-ATP-ази мембран зародків в’юна

Кит Ю. Я., Ким А. А., Гут Н. Р., Рихтер В. А.
Протеинкиназная активность иммуноглобулинов плазмы крови человека

Андрухова О. В., Бабійчук Е. Б., Андрухов О. Я., Бабійчук В. С., Данилова В. М.
Вплив oкcиду aзoту нa aктивнicть 5''-нуклeoтидaзи мембранних рафтів клітин гладеньких м’язів

Борисова Т. О., Крисанова Н. В., Гіммельрейх Н. Г.
Модулирующее влияние ингибиторов глутаматных транспортеров на процесс накопления и свобождения нейромедиатора нервными окончаниями мозга крыс

Акопова О. В., Сагач В. Ф.
Bысвобождение кальция из митохондрий печени крыс в условиях коллапса мембранного потенциала

Костерін С. О., Бабіч Л. Г., Шликов С. Г., Тітус О. В., Борисова Л. А.
Kінетична модель впливу сперміну на Mg2+, ATP-залежне транспортування іонів Cа в мітохондріях гладенького м’яза

Громова В. П., Омельянчик Л. О., Бражко О. А., Завгородній М. П., Шаповал Г. С., Тарасюк О. П.
Дослідження антиоксидантної активності тіопохідних хіноліну

Антонюк В. О.
Очищення та вивчення вуглеводної специфічності лектину гриба саркосцифи яскраво-червоної (Sarcoscypha сoccinea (Fr.) Lambette)

Колодзейська М. В., Волков Г. Л.
Взаимосвязь между структурой тромбина и его стабильностью

Гула Н. М., Косякова Г. В., Кіндрук Н. Л., Хмель Т. О.
Вплив N-стеароїлетаноламіну на рівень стабільних метаболітів no за різних патологічних станів організму, що супроводжуються оксидативним стресом

Гавенаускас Б. Л., Носар В. І., Кургалюк Н. М., Назаренко А. І., Братусь Л. В., Шувалова І. М., Маньковська І. М.
Вплив інтервальної гіпоксичної гіпоксії на енергозабезпечення скелетних м’язів щурів за адаптації до фізичного навантаження

Попова Л. Д.
Oсобливості впливу триптофану на вміст медіаторів у тканинах головного мозку щурів із різним рівнем аудіогенної збудливості

Мельничук С. Д., Вихонавець В. І.
Вплив умов штучного гіпобіозу на показники енергетичного обміну в щурів

Карпова І. С., Корецька Н. В., Кочубей Т. О.
Здатність лектинів модулювати дію антибіотиків на ріст мутантів Bacillus subtilis

Короткі повідомлення

Бацманова Л. М., Таран Н. Ю., Оканенко  О. А., Мусієнко М. М.
Зміни гліколіпідів у тканинах листків пшениці, індуковані екзогенним пероксидом водню

Методи

Gonchar М. V., Grabek D., Oklejewich B., Pavlishko H. М., Shamlian О. V., Sybirny V. А., Kotylak Z., Rudke К., Cs?regi E., Sibirny A. A.
A new enzymo-chemical method for simultaneous assay of methanol and formaldehyde

Бобровник С. А.
Oпределение аффинности высоко- и низкоаффинных антител, находящихся в смеси, при помощи ELISA и метода нелинейной регрессии

© Український бiохiмiчний журнал