Архiв журналу > 2005 > № 1, січень-лютий

Роль взаимодействия путей метаболизма формальдегида и оксида азота в механизме их токсического действия. І. Экзо- и эндогенные источники формальдегида
и оксида азота. Токсическое действие формальдегида

М. П. Дмитренко,  А. Холиан

Розглянуто можливі екзогенні джерела формальдегіду та оксиду азоту, а також ситуації, коли в умовах забруднення навколишнього середовища ці сполуки та їхні попередники діють на організм сумісно; інтермедіати і ключові ферменти (семікарбозидчутлива аміноксидаза, NO-синтази та ін.), що забезпечують ендогенне утворення формальдегіду й оксиду азоту; роль одновуглецевого шляху обміну і метильних циклів для синтезу, зберігання і використання формальдегіду. Дано характеристику різних сторін токсичної дії формальдегіду.


Отримано: 2004-11-12

Опублiковано на сайтi: 2005-02-02