Архiв журналу > 2004 > №1 січень-лютий

Cloning of structural genes involved in riboflavin synthesis of the yeast Candida famata

К. В. Дмитрук, Аббас, Вороновський, Б. В. Кшановська, К. А. Сибірна, А. А. Сибірний

Описано клонування генів біосинтезу рибофлавіну Candida famata на основі розробленої системи трансформації для цього виду дріжджів. Рибофлавінзалежні мутанти ізольовано з попередньо селекціонованого штаму C. famata leu2. Геномну бібліотеку C. famata було сконструйовано і використано для клонування структурних генів біосинтезу рибофлавіну за допомогою комплементації відповідних мутацій на середовищі без лейцину і рибофлавіну. Було ізольовано і субклоновано до найменших можливих розмірів фрагменти ДНК, що несуть гени RIB1, RIB2, RIB5, RIB6 та RIB7, які кодують GTP-циклогідролазу, редуктазу, диметилрибітиллюмазинсинтазу, дигідроксибутанонфосфатсинтазу та рибофлавінсинтазу. Плазміди з цими генами комплементували ауксотрофність за рибофлавіном у відповідних мутантних штамів інших флавіногенних дріжджів Pichia guilliermondii. Це підтверджує, що було клоновано саме структурні гени біосинтезу рибофлавіну C. famata, а не супресорні.


Отримано: 2003-11-03

Опублiковано на сайтi: 2004-02-02