Архiв журналу > 2004 > №1 січень-лютий

Влияние ?-токоферола на апоптоз и некроз тимоцитов крыс, индуцированные Са2+-ионофором А23187 в различных концентрациях

Г. В. Петрова, Г. В. Донченко

Встановлено, що в моделі Са2+-залежної цитотоксичності alpha-токоферол здатний інгібувати апоптоз тимоцитів у щурів, який індуковано Са-іонофором А23187 у низькій концентрації (250 нМ). У разі моделювання некрозу Са-іонофором А23187 у високій концентрації (10 мкМ) ?-токоферол, принаймні частково, переводить некротичний процес загибелі клітин в апоптичний. Припускається, що основою зміни alpha-токоферолом шляху загибелі клітин є його здатність запобігати дисфункції мітохондрій у відповідь на дію агента, який ушкоджує клітини.

Отримано: 2003-06-17

Опублiковано на сайтi: 2004-02-02

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.

?