Архiв журналу > 2004 > №6, листопад-грудень

Особенности влияния рН на альдегидредуктазную активность печени крыс
разного возраста, подвергнутых иммобилизационному стрессу

Є. В. Фоміна, В. В. Давидов

З метою поглиблення знання причин зміни з віком стійкості організму до дії ушкоджувальних факторів стресу в печінці щурів півтора-, дво-, шести-, 12- і 24-місячного віку за дії іммобілізаційного стресу вивчали особливості виявлення альдегідредуктазної активності за різних значень рН у реакційній суміші. Дослідження показали, що іммобілізаціний стрес призводить до зміщення оптимуму рН ферменту в кислий бік. У півтора- та 24-місячних тварин виявлення цього порушення істотно менше, ніж у щурів інших вікових груп.


Отримано: 2004-04-24

Опублiковано на сайтi: 2004-12-12