Архiв журналу > 2004 > №6, листопад-грудень

Холінестеразна активність мозку еволюційно древніх видів риб. Субстратна специфічність

Н. Н. Ковальов,  Є. В. Міхєєв

Вперше проведено аналіз властивостей холінестерази мозку 3 видів хрящових риб ті 1 виду хрящових ганоїдів. Показано, що ферменти мозку скатів за субстратноб специфічністю можуть бути віднесені до ацетилхолінестераз, а холінестеразу мозку акули – до нетиповиих ацетилхолінестераз. Холінестераза мозку калуги відмінна за субстратною специфічністю від ферменту мозку хрящових видів риб. Відмінності у властивостях холінестераз нервової тканини досліджуваних видів риб є показником еволюційної дивіргенції видів.


Отримано: 2004-03-05

Опублiковано на сайтi: 2005-12-15