Архiв журналу > 2004 > №6, листопад-грудень

О некоторых «неразрешимых» проблемах параметров лиганд-рецепторного взаимодействия

С. А. Бобровник

Розглянуто сучасні підходи до розв’язання деяких проблем вивчення ліганд-рецепторної взаємодії, які на перший погляд є або дуже важкими для розв’язуваними, їхнього визначення або які раніше здавалися такими, що загалом не мають розв’язання. Так, показано, що не тільки графік Скетчарда, а й графік Клотца можливо використати для визначення афінності та валентності двох типів рецепторів за їхньої взаємодії з лігандом. Запропоновано новий підхід, а також відповідна система координат, яка дозволяє оцінювати параметри ліганд-рецепторної взаємодії методом, який є принципіально відмінним від підходу Клотца та Скетчарда. Продемонстровано, що рівняння, Фріге з співавт. (1985) для визначення афінності антитіл за допомогою ELISA, можуть бути одержані не тільки без використання рівнянь Клотца та Скетчарда, як це зробили автори, а й набагато простішим способом, а саме, за допомогою рівняння, що описує закон діючих мас. При цьому показано, що таким шляхом легко вивести також нові рівняння, які є більш ефективними, ніж рівняння Фріге. Остаточно розв’язанa проблема визначення афінності одного типу двовалентних антитіл за допомогою ELISA, а також показано як можна оцінити не тільки афінність, а й співвідношення концентрацій двох типів двовалентних антитіл, які знаходяться в суміші. Запропоновано новий підхід, який дозволяє визначити афінність рецепторів до ліганду без попереднього розділення суміші ліганда з рецептором, а також концентрацію ліганда в суміші з рецептором і показати яка частина рецепторів вільна, а яка зв’язана з лігандом. Це робить можливим визначити параметри ліганд-рецепторної взаємодії навіть в тому випадку, коли даний рецептор знаходиться в суміші з лігандом, а нестабільність рецептора не дозволяє виділити його з цієї суміші в інтактному стані. Показано, що відомий вже понад сто років феномен «прозони», який дуже часто спостерігається у разі титрування сироваткових антитіл методом аглютинаії, може мати математичне пояснення. Запропоновано аналітичне розв’язання проблеми визначення константи швидкості та кількості кінцевого продукту незворотної та зворотної реакції першого порядку, якщо відома кінетика утворення кінцевого продукту реакції, незважаючи на те, що даний процес описується системою ірраціональних рівнянь. Розглянуто методи асимптотичного розв’язання трансцендентних ірраціональних рівнянь, що описують динаміку реакцій, механізми яких підпорядковані так званій гетерогенній, послідовній, або конкурентній моделям. Ці методи дозволяють знайти константи швидкості реакції і кількість кінцевого продукту якщо відома кінетика перетворення початкового або кінцевого продукта реакції.

Отримано: 2003-10-10

Опублiковано на сайтi: 2005-12-15

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.