Архiв журналу > 2004 > №5, вересень-жовтень

Снижение чувствительности митохондрий к Cа2+-зависимому
открытию поры в условиях их длительной инкубации

О. В. Акопова,  В. Ф. Сагач

Показано, що ізольовані мітохондрії серця щурів виявляють високу чутливість до Са2+-залежного утворення мітохондріальної пори протягом години після їхнього виділення. Порогові концентрації, необхідні для відкриття пори, низькі і становлять 25–50 нмоль Са2+/мг білка. Уявна константа активації цього процесу іонами кальцію (КСа ) дорівнює 40 мкМ. Подальша інкубація суспензії протягом 2, 3 та 4 год призводить до поступового підвищення КСа до 0,4 мМ і, відповідно, стійкості мітохондрій до відкриття пори. Зроблено спробу пояснити феномен зниження чутливості мітохондрій до відкриття Са2+-залежної пори у процесі старіння суспензії мітохондрій за умов тривалої інкубації.


Отримано: 2003-03-09

Опублiковано на сайтi: 2004-10-10