Архiв журналу > 2004 > №4, липень-серпень

Теоретические и практические аспекты современной витаминологии

В. Б. Спірічев

Розглянуто основні задачі й досягнення сучасної теоретичної і прикладної вітамінології. Фундаментальними дослідженнями у вітамінології, які було проведено за останні 30–40 років і в яких було досягнуто найбільш значні успіхи, є:
- розшифрування метаболічної ролі і молекулярного механізму дії вітамінів;
- розроблення й удосконалення високочутливих методів визначення різних форм вітамінів у біологічних об’єктах і продуктах харчування;
- створення надійних критеріїв і методів оцінки вітамінного статусу людини;
- вивчення фізіологічних потреб організму у вітамінах і встановлення рівня їхнього споживання, що рекомендується для різних груп населення;
- розроблення наукових основ раціонального профілактичного і лікувального застосування вітамінів.

У сфері прикладних розробок найбільшу увагу в останні десятиріччя приділяли:
- масовим обстеженням із вітамінної забезпеченості різних груп дитячого і дорослого населення;
- обгрунтуванню, розробленню, проведенню й оцінці ефективності великомасштабних заходів для корекції вітамінного дефіциту і оптимізації забезпеченості населення вітамінами;
- розробленню й організації промислового виробництва вітамінів, полівітамінних і вітамінно-мінеральних комплексів, а також збагачених вітамінами продуктів харчування для профілактики вітамінного дефіциту й оптимізації забезпечення населення цими мікронутрієнтами.

Зменшення державного фінансування науково-теоретичних досліджень і практична відсутність його у сфері прикладних розробок спричинюють необхідність створення недержавного комерційного науково-технологічного центру, що за замовленнями виробників вітамінної продукції здійснює незалежний контроль якості такої продукції з метою захисту прав її споживачів.

Отримано: 2004-08-08

Опублiковано на сайтi: 2004-08-08