Архiв журналу > 2004 > №4, липень-серпень

Биосинтез кофермента А – универсальный механизм сопряжения
экзогенности и множественности функций пантотеновой кислоты

А. Г. Мойсеенок, В. А. Гуринович,  С. Н. Омельянчик,  В. С. Слышенков

Розвиток ідеї академіка Р. В. Чаговця щодо регуляторної ролі вітамінів та їхніх похідних в обміні сірковмісних сполук, формуванні антиоксидантної системи організму, в дослідженні некоферментних функцій вітамінів групи В, вітамінзв’язувальних білків мало значний вплив на більш ніж 40-річнє вивчення метаболізму та біохімічних функцій пантотенової кислоти співробітниками гродненської вітамінологічної школи. Обгрунтовано концепцію стосовно “внутрішньоклітинної структури фонда коферментного пантотенату-СоА” (вміст та співвідношення СоА-SH, ацетил-СоА, коротколанцюгових та довголанцюгових ацил-СоА, дисульфідних форм коферменту та СоА-S-S-білків), що є найважливішим фактором регуляції метаболізму (за включення редокс-потенціалу системи глутатіону), зміна якого є провідним механізмом реалізації вітамінної та фармакотерапевтичної активності похідних пантотенової кислоти. Дія останніх опосередковується системою біосинтезу СоА, фосфопантетеїнпротеїнів, зміною рівня СоА-S-S-білків, що у свою чергу підтримують внутрішньоклітинний рівень СоА-SH та цитозольно-мітохондріального транспортування його вітаміновмісних попередників. Виявлено універсальну функцію біосинтезу СоА в попередженні ініціювання процесів пероксидного окислення ліпідів та розвитку окислювального стресу.


Отримано: 2004-08-08

Опублiковано на сайтi: 2004-08-08