Архiв журналу > 2004 > №3, травень-червень

Активность протеолитических и нуклеолитических ферментов в гонадах гидробионтов

Ю. М. Позднякова, Т. Н. Пивненко,  Л. М. Епштейн

Визначено активність нуклеаз і протеїназ у молоках дев’яти видів риб, що належать до різних родин у трьох видів безхребетних. Проведено електрофоретичне розділення препаратів ДНК, отриманих з їхніх молок різними способами, визначено їхній склад та молекулярну масу. Встановлено вплив активності тканинних ферментів на ступінь деструкції ДНК у разі додавання ферментів екзогенного походження.

Отримано: 2004-02-03

Опублiковано на сайтi: 2004-06-06

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.