Архiв журналу > 2004 > №3, травень-червень

Каталаза и глутатионпероксидаза: качественно различная корреляция со скоростью потребления кислорода

Х. К. Мурадян,  Н. А. Утко, Т. Г. Мозжухіна, І. Н. Пишель, В. Е.Фрайфельд, А. Я. Литошенко

За допомогою дво- і тривимірних методів лінійної і нелінійної статистики проаналізовано відмінності кореляційних зв’язків активності каталази (КАТ) і глутатіонпероксидази (ГП) супернатантів печінки зі швидкістю споживання кисню (VО2) і виділення вуглекислого газу (VСО2) в мишей. Показано, що КАТ і ГП, які близькі за функціональним призначенням, виявляють протилежну спрямованість кореляційних зв’язків із вивченими показниками інтенсивності газообміну. Згідно з результатами парного лінійного аналізу, кореляція з VО2 позитивна для КАТ і негативна для ГП. Така сама залежність з інтенсивністю газообміну чітко виявляється і за тривимірного нелінійного аналізу, за якого для КАТ і ГП одержано увігнуту й опуклу поверхні відповідно.

Отримано: 2003-12-20

Опублiковано на сайтi: 2004-06-06

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.