Архiв журналу > 2004 > №3, травень-червень

Тромболизис: достижения, проблемы, перспективы

Л. Д. Таран

В огляді підсумовано дані щодо механізму активації плазміногену тканинним активатором, стрептокіназою і урокіназоподібними активаторами. Показано регуляторну роль фібрину в активації плазміногену тканинним активатором, що виявляє пряму спорідненість до фібрину, та стрептокінази і урокіназоподібними активаторами, що не мають такої спорідненості. Наведено інформацію про активатори плазміногену (АП), які використовуються зараз як тромболітики. Проаналізовано ускладнення, що виникають за введення таких тромболітичних агентів, висловлено припущення щодо причини виникнення цих ускладнень. Дискутуються результати досліджень мутантних похідних АП, одержаних за технології рекомбінантних ДНК, а також хімерних (гібридних) форм АП та їхніх кон’югатів, одержаних хімічними методами. Проаналізовано тенденцію пошуку АП. Охарактеризовано новий напрямок у дослідженні активаторів за умови одночасного введення їх і подальший розвиток методів тромболітичної терапії.

Отримано: 2003-07-28

Опублiковано на сайтi: 2004-06-06

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.