Архiв журналу > 2004 > №2, березень-квітень

Влияние солей йода и кобальта на содержание биологически активных веществ в биомассе спирулины

А. В. Котинский, Л. А. Чернухіна,  Г. В. Донченко, О. М. Паливода, Ю. В. Костенко, С. П. Степаненко,  К. О. Паливода

Знайдено, що використання іонів йоду різної концентрації в поживному середовищі не дозволяє одержувати біомасу спіруліни з достатньо великим вмістом йоду, а застосування значних концентрацій йоду призводить до пригнічення накопичення біомаси. На підставі даних літератури висловлено припущення, що додавання іонів кобальту в поживне середовище може інтенсифікувати процеси синтезу білків спіруліни і, зокрема, йодовмісних сполук білкової природи.

Доведено, що дробне внесення в поживне середовище іонів йоду та кобальту в певних співвідношеннях прискорює біохімічні процеси у клітинах спіруліни, інтенсифікує процес біосинтезу білка та призводить до значного накопичення йоду.

Отримано: 2003-10-30

Опублiковано на сайтi: 2004-04-04

Оригiнал статтi росiйською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.