Архiв журналу > 2004 > №2, березень-квітень

Изменение дофаминовой, серотониновой и опиоидной нейромедиаторных систем
при адаптации мозга крыс к длительному действию этанола

М. В. Пивоварчик

Вивчали вплив етанолу на стан опіоїдних рецепторів (ОР) та метаболізм нейротрансмітерів дофамінової та серотонінової систем мозку в щурів. Визначено, що за тривалої алкоголізації рівень дофаміну та його метаболітів у мозку не змінюється, але введення тест-дози етанолу супроводжується різноспрямованими зрушеннями в метаболізмі дофаміну в різних структурах мозку алкоголізованих тварин. Одноразове введення етанолу спричинює зниження спорідненості специфічного ліганду до ОР, середнього мозку щурів. За введення тест-дози етанолу відбувається збільшення вмісту серотоніну в гіпоталамусі алкоголізованих щурів та 5-оксиіндолоцтової кислоти в стріатумі як у контрольних, так і в піддослідних тварин. Розглядаються можливі механізми участі нейротрансмітерних систем мозку в патогенезі алкоголізму.


Отримано: 2003-11-25

Опублiковано на сайтi: 2004-04-04