Архiв журналу > 2004 > №2, березень-квітень

 

Влияние ?-излучения на поверхностный потенциал эритроцитов человека
при ингибировании метаболизма эйкозаноидов

В. В. Жирнов, В. Н. Гавий, А. С. Казимиров

Метою дослідження було вивчення впливу ?-випромінювання, зумовленого внесенням в середовище інкубації радіоактивного лейцину, на зміну поверхневого мембранного потенціалу за дії на еритроцити інгібіторів ферментів ейкозаноїдного метаболізму – циклоксигенази, ліпоксигенази і фосфоліпази А2.
Показано, що інгібітори фосфоліпази А2 (хінакрин, 10–100 мкМ), циклооксигенази (ацетилсаліцилова кислота, 10–100 мкМ) та циклооксигенази і ліпоксигенази (BW755c, 1–100 мкМ) істотно знижують електрофоретичну рухливість (ЕФР) еритроцитів, максимально на 20–30%. Аналогічний ефект також спричинює ?-випромінювання. Нерадіоактивний лейцин у використаних концентраціях не здатен змінювати ЕФР еритроцитів. Реакція ЕФР клітин на дію інгібіторів залежить від їхнього рівня в середовищі інкубації. Радіоактивний лейцин змінює ЕФР клітин за наявності інгібітора циклоксигенази і ліпоксигенази, але не хінакрину. Однак ?-випромінювання повністю нівелює стимулювальний вплив на ЕФР клітин неспецифічного активатора кальційнезалежної фосфоліпази А2–Н2О2. При цьому ?-випромінювання посилює реакцію ЕФР на дію ацетилсаліцилової кислоти лише за концентрації 100 мкМ. Дія BW755c на ЕФР знижується при опромінені еритроцитів і наявності в середовищі пероксиду водню у всіх досліджуваних концентраціях, крім рівноефективної (10 мкМ).
Одержані дані свідчать про модифікацію ?-випромінюванням ейкозаноїдного метаболізму, ймовірно, внаслідок інгібування активності фосфоліпази А2, що підтверджується даними стосовно зняття радіацією стимулювальної дії пероксиду водню на ЕФР. Не виключений також вплив радіації на величину співвідношення активності циклоксигенази і ліпоксигенази, яку, можливо, опосередковано мембранними сигнальними системами клітини.

Отримано: 2003-11-12

Опублiковано на сайтi: 2004-04-04

Оригiнал статтi українською мовою доступний для зкачування в форматi PDF.