title en

Journal archive > 2014

Vol. 86, N 3 May-June, 2014

Surveys

Vadzyuk O. B.
 
Fedets O. M.

Experimental Works

Sindarovska Y. R., Guzyk O. I., Yuzvenko L. V., Demchenko O. A., Didenko L. F., Grynevych O. I., Spivak M. Ya.
 
Kolomiets O. V., Danylovych Yu. V., Danylovych H. V., Kosterin S. O.
 
Varbanets L. D., Matseliukh E. V., Seifullina I. I., Khitrich N. V., Nidialkova N. A., Gudzenko E. V.
 
Tokarchuk K. О., Zaitseva О. V.
 
Zaichko N. V., Olhovskiy A. S., Melnik A. V., Yurchenko P. A., Grigorieva A. S., Konahovich N. F.
 
Labyntsev А. J., Kolybo D. V., Yurchenko E. S., Kaberniuk A. A., Korotkevych N. V., Komisarenko S. V.
 
Zhukov A. D., Berdyshev A. G., Kosiakova G. V., Klimashevskiy V. M., Gorid’ko T. M., Meged O. F., Hula N. M.
 
Gubskyi Yu. I., Buhtiarova T. A., Goriushko H. G., Litvinova N. V., Paramonova G. I.,
Kurapova T. N., Velychko O. N., Babenko L. P.
 
Falfushynska H. I., Gnatyshyna L. L., Osadchuk O., Shidlovski V. O., Stoliar О. B.
 
Buko I. V., Polonetsky L. Z., Mrochek A. G., Moiseenok A. G.
 
Melnychuk D. O., Grishchenko V. A., Veselskiy S. P.

The History of Biochemistry

Vynogradova R. P., Danilova V. M.

© The Ukrainian Biochemical Journal