title en

Journal archive > 2013

Vol. 85, N 1 January-February, 2013

Surveys

Morozov V. I., Sakuta G. A., Kalinski M. I.

Experimental Works

Kibirev V. K., Osadchuk T. V., Kozachenko O. P., Vadzyuk O. B., Brovarets V. S.
 
Akopova O. V., Nosar V. I., Kolchinskaya L. I., Mankovska I. N., Malysheva M. K., Sagach V. F.
 
Kasian N. A., Vashchenko O. V., Zavora L. N., Sophronov D. S., Lisetski L. N.
 
Pushkarev V. M., Kovzun O. I., Pushkarev V. V., Tronko M. D.
 
Guzyk M. M., Dyakun K. O., Yanitska L. V., Kuchmerovska Т. М.
 
Makarchuk V. A., Ushakova G. O., Krylova O. O.
 
Gromov L. A., Belenichev I. F., Gonchar-Cherdakli L. G., Zhernovaja G. A.

News Items

Romanyuk S. I., Komisarenko S. V.
 

 

© The Ukrainian Biochemical Journal