title en

 

Journal archive > 2008

Vol. 80, N 6 November-December

Reviews

Dubinina E. E., Pustygina A. V.
 
Abrat O. B., Semchyshyn H. M., Lushchak V.?I.
 

Experimental Works

Kubrak O. I., Lushchak V. I.
 
Rzaeva O. N., Borzova N. V., Varbanets L.?D.
 
Boyarshin K. S., Kriklivyi I. A., Tukalo M. A.
 
Lylo V. V., Piven’ O. O., Serebryakova K. V., Macewicz L. L., Lukash L. L.
 
Nikitchenko Yu. V., Padalko V. I., Tkachenko V. N., Sheremet A. A., Tovstiak V. V.
 
Shvets V. N., Davydov V. V.
 
Gubsky Yu. I., Goryushko А. G., Litvinova N.?V.?, Makovetsky V. P., Kurapova T.?N., Aphanasenko О. V.,
Velichko A.?N.
 
Shmarakov І. О., Marchenko M. M.
 
Pokholenko I. O., Porubleva L. V., Dubey I. Ya., Rebriev А. V., Sutugina L. P., Gromovoy T. Yu.,
Pokrovskiy V. O., Obolenskaya M. Yu., Chernykh S. I.
 
Batsmanova L. M.
 
The Histoty of Biochemistry
 
Vynogradova R. P.
 
Vynogradova R. P.
 

© The Ukrainian Biochemical Journal