title en

Journal archive > 2007

Vol. 79, N 5 September-October, 2007

Reviews

Shymansky I. O., Kuchmerovska T. M.
 
Dmitrenko N. P., Holian A.

Experimental Works

Oliinyk O. S., Kaberniuk A. A., Burkaleva D. O., Romaniuk S. I., Kolibo D. V., Shepelyakovskaya A. O., Laman A. G., Komisarenko S. V.
 
Volynets G. P., Trikash I. O.
 
Sergeyeva Т. А., Piletska О. V., Brovko О. О., Goncharova L. A., Piletsky S. А., El’ska G. V.
 
Miroshnychenko D. O., Telegeev G. D., Maliuta S. S.
 
Zaichko N. V., Pentiuk O. O., Karbovskyy V. L.
 
Kovzun O. I., Levchuk N. I., Gula N. M., Mikosha A. S.
 
Boretska M. O., Ostapchuk A. M., Kozlova I. P.
 
Karpova I. S., Koretska N. V., Palchikovska L. G., Negrutska V. V.
 
Gulaya N. M., Kosiakova G. V., Berdyschev A. G.
 
Gubsky Yu. I., Belenichev I. F., Levitsky E. L., Galitsa V. V., Buhtiyarova N. V., Kovalenko S. I., Babenko L. P., Zadorina O. V.
 
Pasichnaya E. P., Morozova R. P., Donchenko G. V., Vinychuk S. M., Kopchak О. О.
 
Goridko T. M., Gula N. M., Stogniy N. A., Meged O. F., Klimashevsky V. M., Shovkun S. A., Kindruk N. L., Berdyshev A. G.
 
Myshunina T. M., Kalinichenko O. V., Pilkevych L. I., Tronko M. D.
 
Sirota T. V., Yelisyeyeva O. P., Khunderyakova N. V., Kaminskyy D. V., Makhotina O. O., Kondrashova M. N.
 
Apykhtina E. L., Kotsuruba A. V., Korkach Yu. P.

Brief Notes

Demchenko A. V., Mel’nik V. G., Starodub N. F.

© The Ukrainian Biochemical Journal