title en

Journal archive > 2007

Vol. 79, N 2, March-April, 2007

 

Reviews

 
Kit Yu. Ya., Stoika R. S.

 

Experimental Works

 
Abrat O. B., Semchyshyn H. M., Lushchak V. I.
 
Fedenko V. S.
 
Danylovych G. V., Danylovych Yu. V.
 
 
Kovzun O. I., Kostyuchenko N. M., Mikosha А. S.
 
Pushkarev V. M., Tronko N. D., Kostyuchenko N. N., Mikosha A. S.
 
Shvets V. N., Davydov V. V.
 
Dmitrenko V. V., Bukreyeva T. V., Shostak K. O., Vitak N. Ya., Pekarsky Yu. A., Malysheva T. A.,
Shamayev M. I., Rozumenko V. D., Kondratyuk?V.?V., Zozulya Yu. P., Kavsan V. M.
 
Sokolik V. V., Chursina V. S., Rodenko O. S., Bozhko G. Kh.
 
Kocheshkova N. S., Vorobets Z. D.
 
Gutnik G. A., Zadorozhnyaya A. M., Gruzina T. G., Vember V. V., Budankov D. A., Ulberg Z. R.

Brief Notes

Lushchak V. I., Murray P., Cossins A. R.
 
Shepelova I. A., Derkach E. A., Melnikova N. M.
 
Mathematical Modeling of Biochemical Processes
 
Karakhim S. O., Gorchev V. F., Kosterin S. O.
 
Methods
 
Nikolaenko I. V., Goncharenko V. S., Shimko N. N., Galkin A. Yu.

 

Panchak L. V., Antonyuk V. О.

 

Bugay А. О., Tsvilikhovsky М. I.

© The Ukrainian Biochemical Journal